Připravujeme nový web a e-shop. V provozu od 1.11.2019. Děkujeme za trpělivost.

Editor tratí

Česká autodráha FARO je založena na principu modularity. Díky systému SETu a BOXů umožňuje zakoupení autodráhy podle představ zákazníka, při dodržení podmínky přijatelné ceny a hlavně reálné sestavitelnosti okruhu. V online si můžete prohlédnout a modifikovat jak předvytvořené okruhy sestávající z kombinace základního setu a boxů, tak si sestavit dráhu zcela podle svých představ.

JSTE TU POPRVÉ?

Editor se spustí v novém okně po klepnutí na tlačítko SPUSTIT nebo na náhled níže. Po úspěšném spuštění máte možnost výběru předdefinované tratě. Výběr se provádí skrolovacími tlačítky v horní části okna a klepnutím na zvolený okruh. Zcela novou trať je možné začít stavět po klepnutí na tlačítko nová dráha. U předdefinovaných okruhů se po otevření objeví okno se základní informací o trati.

Dalším krokem je samotná editace tratí. Před jejím zahájením doporučujeme prostudovat sekci nápověda, která vás seznámí se způsobem manipulace s díly. Některé díly obsahují více variant (pravá/levá zatáčka). Pokud najedete ukazatelem myši na tento díl, je změna varianty možná klepnutím na navigační tlačítko. Během stavby můžete kontrolovat rozměry dráhy díky měřítkům po stranách editační plochy (v cm), sledovat počet jednotlivých použitých dílů a také zjistit střední délku dráhy (pravý horní roh). S celou tratí (nebo jednotlivými díly) lze pohybovat ve čtyřech směrech, a otáčet je o libovolný úhel. Celý okruh také můžete „zoomovat“.

V momentě, kdy je okruh dokončen, je možné jej objednat. Po klepnutí na tlačítko objednat nabídne aplikace vhodnou sestavu Základního setu a BOXu (BOXů). Opětovným stisknutím tlačítka objednat přidáte díly do objednávky, kde je možné změnit Základní set tak, aby auta v setu vyhovovala vašim představám, případně je možné zvolit Základní set bez aut a auta vybrat zcela nezávisle.

Editor   preview

Poznámky

  • Editor tratí pracuje s přesnými geometrickými rozměry a nebere v úvahu „vůli“ jednotlivých dílů. Proto některé okruhy, které nemusí jít v editoru uzavřít, lze bez problému v praxi sestavit. U všech předdefinovaných tratí je sestavitelnost okruhu ověřena.
  • Nadjezd je kvůli plynulému tvarování tvořen čtyřmi krátkými díly, které z hlediska editoru tvoří jeden celek.
  • Ačkoliv pracuje editor s jednotlivými díly, je vhodné využívat předdefinované tratě a nabídnuté BOXy. BOXy obsahují kromě vlastních dílů vozovky také další díly dráhy umožňující sestavení funkčního celku (spony dráhy, podpěry, svodidla, držáky svodidel).

Hlavní navigace

Vstup pro obchodníky

Výběr jazykové verze

Europa Cup Auto