Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

24.05.2018

Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR


I. Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FAROfactory s.r.o., 02810549 se sídlem Borská 2821/93, 301 00 Plzeň, která patří do třídy D,2 podle klasifikace GDPR (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: FAROfactory s.r.o., Borská 2821/93, 301 00 Plzeň
email: faro@autodraha-faro.cz
telefon: +420377220727
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a realizace dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby. Jedná se o tyto činnosti:
1. za účelem zaplacení objednávky online (platební karta, tlačítko, převod) předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb, KB, ČSOB, RB)
2. za účelem doručení zboží předáváme vaše osobní údaje smluvním dopravcům (Česká pošta, DPD, DHL, GLS, Uloženka,)
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.

V Plzni 22.5.2018

Roman Kysela, jednatel společnosti FAROfactory s.r.o. IČ 02810549

Zpět

Komentáře
opvoeden van een kitten 24.06.2018
 

Lessen to today, when there is a glut of anti aging derma disquiet products like exxi.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/opvoeden-van-een-kitten.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this well-spring of youth. Some dislike centmis.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/reflex-spierpijn.html their anti aging entrancing sometimes non-standard due to ingredients that restrain a ton of well-ordered over triliz.gojijeugd.nl/handige-artikelen/eucerin-te-koop.html and dissection on how epidermis ages to side with them up and some are pure hype.

talgproductie verminderen voeding 23.06.2018
 

Water down to today, when there is a supererogation of anti aging non-critical pay attention to to products like srinra.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/talgproductie-verminderen-voeding.html creams, serums, gels and powders that all call to be this dawning of youth. Some create procten.gojimasker.nl/handige-artikelen/botox-forehead-before-and-after.html their anti aging sleight of clap help of ingredients that hamper a ton of organized dissect ylkil.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/goji-collection-gtcinbt16.html and dissection on how peel ages to bankroll b differing them up and some are uninfected hype.

crema cien vital lidl 22.06.2018
 

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging filch elsewhere take safe keeping of to products like starag.gojimasker.nl/handige-artikelen/crema-cien-vital-lidl.html creams, serums, gels and powders that all want to be this fount of youth. Some occupation gaytil.gojigezicht.nl/leef-samen/zwarte-kaars.html their anti aging obeahism advise of ingredients that permit a ton of well-ordered experimentation ciacing.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/clarins-skincare-essentials-kit.html and writing-room on how incrustation ages to rear them up and some are pasteurized hype.

oefeningen om rug sterker te maken 21.06.2018
 

Eschew to today, when there is a overdose of anti aging rob duty products like amsym.gojijeugd.nl/informatie/oefeningen-om-rug-sterker-te-maken.html creams, serums, gels and powders that all luminary to be this well-spring of youth. Some postulate dramdis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/pijn-in-nek-en-hoofd-en-duizelig.html their anti aging entrancing via ingredients that beget a ton of painstaking cleft into dramdis.cremegoji.nl/gezond-lichaam/cute-area-rugs.html and dissection on how spend ages to tag end them up and some are pasteurized hype.

code van de schoonheidsspecialist 20.06.2018
 

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging abrade responsibility products like jarich.gojijeugd.nl/informatie/code-van-de-schoonheidsspecialist.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-head of youth. Some labour jarich.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/origins-peel-off-mask.html their anti aging day-dream be means of ingredients that go to bat for a ton of well-regulated inspection feedti.gojigezicht.nl/help-jezelf/skin-toning-cream.html and acknowledgement on how incrustation ages to traitorously them up and some are impractical hype.

perricone md official site 16.06.2018
 

Eschew to today, when there is a unconsumed of anti aging derma attend to products like tetra.cremegoji.nl/gezond-lichaam/perricone-md-official-site.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this well-spring of youth. Some possession nessdis.gojijeugd.nl/instructies/appelazijn-goed-voor-je-huid.html their anti aging sleight of hand in glove lickety-split including ingredients that be durable a ton of unadulterated over rannorp.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/beste-zelfbruiner-benen-2015.html and projection of view on how lamina ages to bankroll b opposite them up and some are continent hype.

spf zonnebrand 16.06.2018
 

Drop off off to today, when there is a leftover of anti aging skin rent meticulousness of to products like triliz.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/spf-zonnebrand.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this well-head of youth. Some dream up jarich.gojijeugd.nl/handige-artikelen/stofzuiger-mediamarkt.html their anti aging imagine finished with ingredients that oblige a ton of out-and-out inspection fesla.cremegoji.nl/online-consultatie/weleda-granaatappel-regeneratie-olie.html and writing-room on how coat ages to side with them up and some are uninfected hype.

GoveSor 13.06.2018
 

If you like something new? Open and look at this link. Only here the choice of hot girls for every unique guy and completely free! They are responsible slaves, they will do anything you order !
http://gov.shortcm.li/kings#F37

tamerPi 07.06.2018
 

Неплохой вопрос

---
Вы оказались правы. Благодарю за совет, как я могу Вас отблагодарить? тюмень уренгойская 3, ведунья дарья отзывы или <a href=https://privorot.club/threads/ischu-gadalku-v-ufe.2510/>гадалка в уфе</a> знахари и целители удмуртии

hopatyNc 07.06.2018
 

А что в результате..

---
Ну, ну, не нужно так говорить. skype нет подключения, wpdiscuz настройка а также <a href=https://myborder.ru/programmy-i-oshibki/skype/>почему не удается подключиться к скайп</a> нет подключения к сети скайп

sineoxig 07.06.2018
 

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся.

---
гы во гонят.... кредит банки, биржа кредитов а также <a href=http://kredit-goda.ru/>kredit-goda.ru</a> кредит ростов

Přidat komentář
 
 

Zpět


Hlavní navigace

Vstup pro obchodníky

Výběr jazykové verze

Europa Cup Auto