Připravujeme nový web a e-shop. V provozu od 1.11.2019. Děkujeme za trpělivost.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro koncové spotřebitele. Obchodníkům jsou dodací podmínky k dispozici po přihlášení. Nezaregistrovaným obchodníkům budou sděleny na požádání. Kontaktní informace jsou na zde.

Prodávající a kupující

Prodávající

FAROfactory s.r.o.

Sídlo: Borská 2821/93, 301 00 Plzeň
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29611

IČ: 02810549
DIČ: CZ02810549
TEL: +420 377 220 727
GSM: +420 725 424 033

E-mail: faro@autodraha-faro.cz
www.autodraha-faro.cz

Účet vedený u Komerční Banky:
CZK 107-7025450237/0100
IBAN CZ3101000001077025450237

Účet u Raiffeisenbank im Stiftland eG:
EUR Číslo účtu : 2635240
BLZ(kód banky) 7816 1575
IBAN DE11 7816 1575 0002 6352 40
BIC GENODEF1WSS

dále prodávající.

Kupující

Každý konečný spotřebitel uživatel internetu, který zašle objednávku prodávajícímu na jakékoliv zboží uvedené v elektronickém obchodě FARO (www.autodraha-faro.cz).

Katalog zboží

Pomocí ikon u jednotlivého zboží (viz nápověda) lze snadno určit, je-li objednávané zboží skladem. Objednané zboží, které je skladem, bude dodáno dle vaší objednávky. V případě, že se u zboží skladem změní některý parametr (cena, vyprodání zboží), bude kupující informován na uvedené e-mailové adrese. Zboží, které není skladem bude evidováno jako nezávazná objednávka. Po naskladnění bude kupující informován e-mailem a požádán o potvrzení objednávky.

Objednávka

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, kterými se řídí nákupy v elektronickém obchodě FARO, a že s nimi souhlasí. Odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů). Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu. Vrátit zboží je možné do 14 dnů od doručení pouze nepoužité a v originálním balení (dále viz Vrácení zboží).

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující aspoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.

Termín vyřízení objednávky

Zboží, které je skladem může být expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky.

Platební podmínky

Kupující může zboží zaplatit:  
 • Prostřednictvím České pošty formou poštovní dobírky, je účtováno poštovné a balné ve výši 145 Kč. Dodací lhůta: 4-5 pracovních dní.
 • Prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky, je účtováno poštovné a balné ve výši 155 Kč. Dodací lhůta: následující pracovní den.
 • Při osobním převzetí v prodejně MPM - MODELÁŘ; balné není účtováno, místo pro osobní převzetí:

  MPM - MODELÁŘ
  Přemyslova 23, 301 00 Plzeň
  Tel: +
  420 774 423 087
  E-mail: mpm.plzen@volny.cz
   

Minimální hodnota objednávky je: 300,– Kč. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Reklamace

Reklamace bude vyřízena dle reklamačního řádu firmy FAROfactory s.r.o. a právního řádu platného v ČR. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci vždy v původním obalu a výhradně po předchozí telefonické či písemné domluvě s prodávajícím.

Reklamace zasílejte na adresu:

FAROfactory s.r.o.
Borská 2821/93, 301 00 Plzeň
IČ27174051
DIČ CZ27174051
Tel: +420 377 220 727
E-mail: faro@autodraha-faro.cz
www.autodraha-faro.cz

V případě, že u dodaného zboží byla zjištěna nekompletnost dodávky či vada na zboží, je kupující povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího, a to buď e-mailem (faro@autodraha-faro.cz) nebo telefonicky (Tel: +420 377 220 727). V jiném případě může prodávající odmítnout takovou reklamaci vyřídit.

Při reklamaci je nutné dodat: 

 • kopii dokladu o koupi
 • podrobný popis závady


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit při převzetí od pracovníka České pošty.

Vrácení zboží

Kupující má právo podle § 53 odstavce 6 občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od nákupu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se tak rozhodne, je kupující povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží musí být nepoškozené, bez známek použití či opotřebení a výhradně v původním obalu. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku od nákupu při dodání časopisů nebo periodik. Kupující nemá nárok na vrácení expedičních poplatků, které byly uhrazeny třetím stranám. Po obdržení vráceného zboží prodávajícím bude kupujícímu příslušná částka vrácena podle dohody s prodávajícím. Jakékoliv náklady spojené se způsobem takovéhoto vyrovnání jdou k tíži kupujícího (např. výše poštovného při zaslání částky složenkou apod.).

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jsou informace důvěrné a budou použity pouze pro potřebu firmy FAROfactory s.r.o., nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetím stranám či jiným způsobem zneužity. Tyto informace jsou archivovány z obchodních a marketingových důvodů prodávajícího a bude s nimi zacházeno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující dává souhlas k archivaci osobních údajů, které jsou sděleny při registraci a při provedení každé objednávky. Kupující má právo požádat prodávajícího o vymazání osobních údajů z databáze (tj. zrušení registrace), ale pouze písemnou formou. 

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí v plném znění v den odeslání objednávky kupujícím. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními úpravami.  Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky. 

 


Hlavní navigace

Vstup pro obchodníky

Výběr jazykové verze

Europa Cup Auto