Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 Kč

Auta IMPORT

Tato sekce je věnována autům, která nejsou z produkce FARO, ale jsou nabízena v sekci Import. Je věnována zejména problematice provozování těchto aut na české autodráze.

Proudové odběry modelů FARO Import při napětí 12 V

 
Výrobce
Odběr
bez zatížení
(„na prázdno“)
Odběr při
konstantní
rychlosti
Průměrný
odběr při 10
kolech
Maximální
odběr při
rozjezdu
Motor
(nejčastěji
montovaný)
Scalextric
0,14 A
0,28 A
0,45 A
1,53 A
Mabuchi 130
Revell
0,21 A
0,40 A
0,52 A
1,36 A
Typ 130?
Ninco
0,22 A
0,30 A
0,35 A
0,85 A
NC5
Spirit
0,26 A
0,40 A
0,66 A
1,85 A
xXx
AUTOart
0,48 A
0,54 A
0,62 A
1,96 A
Typ 130?
 
 
Nejnevýhodnější
z hlediska tep. ztrát
 
 
 
 

Ovladače FARO jsou primárně navrženy pro použití (u domácí hobby autodráhy) s trvalým proudovým zatížením 0,5 A při 12 V (pro jedno auto). Toto trvalé zatížení je v praxi nepravděpodobné, zatížení kolísá od maximálního při rozjezdu (kde je u ovladače FARO bezproblémová hodnota do 2A) po odběr při konstantní rychlosti, kdy ale dochází vlivem zapojení velké části vinutí rezistoru k max. tepelným ztrátám.

Průměrné odběry jsou např. u výkonnějších motorů vyšší než námi uváděná nominální hodnota 0,5 A (ta je ale podle praxe při 5ti letém používání ovladačů na akcích a závodech spíše blíže k hodnotě 0,7 A). Zde je nutné upozornit na to, že rovněž tvar dráhy nebo stoupání značně ovlivňuje hodnotu průměrného odběru (testovací dráha FARO č.1 je dlouhá 15 metrů, avšak pouze s jednou delší rovinkou – 4m – zbytek jsou všechny realizovatelné zatáčky, vracečky a stoupání – vysoký podíl max. akcelerace pak samozřejmě ovlivňuje průměrnou hodnotu odběru.

 

Všechna auta ze sekce FARO Import prochází následujícími testy:

  1. měření odběrů podle výše uvedené tabulky;
  2. zjištění „zkratového“ proudu;
  3. kontrola výkonu ve watech.

Auta, která by nebylo možné na autodráze provozovat, by nebyla do nabídky zařazena.

Přípojný díl je dimenzován na hodnotu min. 2 A a jeho použití v kombinaci s ovladači FARO a při průměrných hodnotách odběru proudu nemá vliv na tepelné zatížení rezistorů při použití popsaných aut.

Vysoká teplota („ovladač topí a smrdí“) je zpravidla způsobena nevhodným způsobem (pomalé) jízdy s auty s výkonnějšími motory, kdy je vyřazena malá část vinutí rezistoru a kdy je výkon převáděn na teplo. V extrémním případě lze dosáhnout i takového rozžhavení odporového drátu, kdy dojde k destrukci nosné pertinaxové destičky (např. zdroj nad 2 A, motor o výkonu 10W). Jedná se však o trvalou zátěž, při běžné jízdě se nevyskytující. Je však otázka, co to je „běžná“ jízda.

Např. dlouhodobé testování nových podvozků FARO probíhalo na dráze č.1 (osmička, 22m) jak při jízdě ustálenou rychlostí (500 kol), tak i při „běžné“ závodní jízdě (1000 kol). Používány byly jak motory Super, tak motory se zvýšeným výkonem na 7,4 W. Použité ovladače (jedná se o čtyřdráhu, tedy 4) jsou standardní, „z linky“ a jsou používány několik roků. Na stejné dráze byla zkoušena taká auta Spirit a AUTOart, se stejnými ovladači. Je ale pravda, že používaný způsob jízdy „plyn-brzda“ je nejobvyklejší a z hlediska tepelných ztrát nejoptimálnější metodou.

Na druhé straně je samozřejmé, že ovladače FARO mají v sériové podobě využití hlavně při provozování domácích autodráh s auty s popsanými výkony. Je to dáno také požadavkem na sériovost a přijatelnou cenu.

Pro použití výkonných motorů jsou připravovány nové ovladače (ve zkouškách jsou jak rezistorové s jiným vinutím, tak elektronické) a především nový přípojný díl (umožňující zástavbu elektroniky, připojení dvou napáječů apod.). Se změnou „vnitřností“ však jde ruku v ruce i změna výlisků pistolových ovladačů, záměna použitých hmot za nové, vysoce odolné vůči odváděnému teplu.

Při zásadách uvedených v textu lze tedy používat importovaná auta v kombinaci s ovladači FARO. Při nadstandardních nárocích či požadavcích na výkon aut pak doporučujeme např. ovladače Parma.

Roman Kysela, MODEL-FARO, listopad 2007

Realistické jízdní
vlastnosti modelů
Tradice a kompatibilita
s českou autodráhou
Velká modularita
a cenová dostupnost
Kvalita, spolehlivost
a bezproblémový servis
https://www.autodraha-faro.cz